Of bel ons op 06 39 11 65 03
Schrijf je vandaag nog in

Remedial Teaching Dyslexie

Bij het vermoeden van dyslexie is een goede behandeling noodzakelijk. Victoria Studiecentrum biedt deze behandeling in samenwerking met een orthopedagoog.

Gespecialiseerde lees- en spellingbegeleiding

De begeleiding is ingericht voor leerlingen in het Basisonderwijs en de eerste en tweede brugklas Voortgezet Onderwijs, die uitvallen bij de moderne vreemde talen (Engels, Frans) en Nederlands (technisch lezen en/of spelling). Deze leerlingen scoren zwak op het technisch lezen van (onzin-)woorden of spelling en hebben soms al eerder hulp ontvangen maar nog niet voldoende om in aanmerking te komen voor een dyslexie onderzoek. De gespecialiseerde lees- en spelling begeleiding vindt plaats in samenwerking met Anita de Jong, orthopedagoog te Boskoop.
Anita zal in dit traject het advies geven en onder haar supervisie wordt het traject verzorgd door Victoria Studiecentrum.

De behandeling wordt effectief afgestemd op de persoonlijke leerstijl van de leerling. Zo profiteert de leerling al snel na de start van de behandelingen van de aangeboden instructie.

Wat wordt geboden?

 • Intake met ouders, de jongere zelf en overleg met school;
 • Inzage het Cito Leerlingvolgsysteem en indien afgenomen de brugklasscreening;
 • Het opstellen van een behandelplan;
 • Begeleiding gedurende 12 weken:
  • De beginmeting vindt plaats tijdens de 1e sessie;
  • Sessie 2 t/m 11 bestaan uit gespecialiseerde lees- en spellingbegeleiding tijdens individuele wekelijkse sessies van 45 minuten;
  • De eindmeting in de 12e sessie om het effect van de begeleiding te beoordelen.
 • Beoordeling effect behandeling en schrijven van eindverslag;
 • Evaluatiegesprek met ouders, de jongere zelf en telefonisch met school.

Bij wie kunt u terecht en wat kost het?

Victoria Studiecentrum, gevestigd in Alphen aan den Rijn of bij Anita de Jong MSc Orthopedagoog Generalist te Boskoop. Dit traject wordt gezamenlijk aangeboden.
De kosten voor de gehele behandeling (inclusief administratie, voorbereidings- en materiaalkosten) op basis van bovenstaande beschrijving zijn € 750,-.

Indien niet eerder hulp is geboden en er wel sprake is van achterstanden bij technisch lezen en/of spelling kan het traject uitgebreid worden met een tweede serie behandelingen:

 • Een tweede periode van 11 weken begeleiding die is afgestemd op de resultaten van de tussenmeting
 • Een eindmeting binnen sessie 24 om het effect van de begeleiding te beoordelen.

De kosten voor deze begeleiding (inclusief administratie, voorbereidings- en materiaalkosten) op basis van bovenstaande beschrijving zijn ook € 750,-.

Anita de Jong is vrijgevestigd orthopedagoog en onder andere werkzaam als onderzoeker en behandelaar van dyslexie. Zij zet haar expertise in tijdens en na het traject, om uiteindelijk de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen vast te stellen. Een blijvende achterstand in combinatie met deze hardnekkigheid is een voorwaarde voor een eventueel volgend dyslexie onderzoek.

Data en tijden

De data en tijden van deze begeleidingsuren zijn in overleg.