Of bel ons op 06 39 11 65 03
Schrijf je vandaag nog in!

Ontwikkelingsstoornissen

Speciale training en aandacht voor leerlingen met een ontwikkelings-stoornis zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme en ADD.

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld ADHD of een autismespectrumstoornis) kunnen soms niet goed meekomen op school. Als uw kind een ontwikkelingsstoornis heeft en daardoor problemen met schoolvakken ervaart – bijvoorbeeld op het gebied van concentratie of planning – dan kan Victoria Studiecentrum uw kind helpen door het bieden van individuele begeleiding die is aangepast op de behoeften van uw kind.

Kinderen met ADHD, een autismespectrumstoornis of (faal)angst hebben hier vaak ook op school last van. Zo kan het moeilijk zijn om de aandacht bij de les te houden, om eerst te denken en dan pas te doen, om het werk te plannen en organiseren, om grote hoeveelheden informatie te onthouden of om iets te durven zeggen voor de klas. Deze problemen kunnen van kind tot kind verschillen, maar belemmeren allemaal het functioneren van een kind op school. De kenmerken van een stoornis zullen bijna nooit volledig verdwijnen, maar een kind kan wel leren hoe hij/zij hier beter mee kan omgaan zodat de problemen verminderen.

De training

  • Individuele begeleiding door een afgestudeerd orthopedagoge met een specialisatie binnen ontwikkelingsstoornissen
  • 10 bijeenkomsten van 50 minuten per keer, vooraf vindt er een kennismakingsgesprek plaats en achteraf een evaluatiegesprek (kan aangepast worden)
  • Begeleiding die is afgestemd op de specifieke behoeften van uw kind
  • Prijs inclusief lesmateriaal

Focus

In tien weken tijd wordt er bij Victoria Studiecentrum met een kind gewerkt aan het leren omgaan met zijn/haar stoornis. Zo wordt er met een kind met ADHD bijvoorbeeld stilgestaan bij het leren plannen van huiswerk, bij het omgaan met hyperactiviteit in de klas en bij het langer kunnen vasthouden van de aandacht. Bij een kind met een autismespectrumstoornis kan bijvoorbeeld worden gewerkt aan het overzichtelijk maken van een opdracht, aan het om hulp leren vragen en aan het leren organiseren van het schoolwerk. Kinderen met faalangst kunnen worden getraind om positiever over zichzelf te leren denken door positieve gedachten aan te leren en succeservaringen op te doen.

Contact met ouder(s)/verzorger(s)

In de eerste week wordt met de ouder(s)/verzorger(s) en waar mogelijk het kind een kennismakingsgesprek gevoerd. Er wordt besproken wat er goed gaat en waar hulp bij nodig is. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld, welke altijd aan de ouder(s)/verzorger(s) overhandigd wordt. In het handelingsplan staat waaraan gewerkt wordt en welke methoden daarvoor gebruikt worden. Na afloop van de training vindt er een evaluatie plaats met de ouders(s)/verzorger(s) en waar mogelijk het kind om te bespreken waarin het kind vooruit is gegaan en of er eventueel nog punten zijn waar verdere aandacht aan besteed dient te worden. Uiteraard is het mogelijk om tijdens de training contact met de orthopedagoge op te nemen.

Begeleiding

De training zal worden gegeven door een afgestudeerd orthopedagoge die gespecialiseerd is in ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft ervaring met het begeleiden van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Zij zal voor uw kind het handelingsplan opstellen en uw kind individueel begeleiden tijdens deze tienweekse training.

Data en tijden

De data en tijden van deze trainingen zijn in overleg.